“ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

การบรรยายพิเศษเรื่อง “ผลบังคับและแนวทางปฏิบัติของนักวิจัยตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

Advertisements

“เทคนิคการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง” โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง”