โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายพิเศษ (Lunch Talk)

เรื่อง “โครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยมหิดล”
โดย ดร. พัฒนาช พัฒนะศรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล

ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Download: mahidol-talent-mobility-program

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s