“จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัย ประจำปี 2559”

สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรม

เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมและนักวิจัย ประจำปี 2559

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องบรรยายศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ อาคารศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ขั้นตอนและกระบวนการขอความยินยอมและการเขียนเอกสารคำอธิบายโครงการตามหลักปฏิบัติสากล ให้แก่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน บุคลากรด้านการวิจัย นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

กำหนดการฝึกอบรม

การเขียนเอกสารอธิบายโครงการวิจัยแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

วิธีเขียนและเคล็ดลับในการเขียนแบบเสนอโครงการ เพื่อส่งคณะกรรมการจริยธรรมการ

ลักษณะของการพิจารณา (Levels of review)

วิธีการคำนวณ Sample Size

EC Training

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s