“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM”

การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM”

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM ดังต่อไปนี้

ผู้บรรยาย

1. ผศ. ดร.อุรุษา  แทนขำ

   (ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ)

DSC_0178.jpg

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุรุษา ได้มาแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมประชุม The 15th Congress of the European Society for Evolutionary Biology ประเทศ  สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 งานประชุมนี้จัดขึ้นทุก 2 ปี โดยในปี 2015 จัดที่ The Department of Ecology and Evolution of the University of Lausanne โดย ผศ. ดร.อุรุษา ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ ซึ่งงานประชุมนี้มีคนสมัครกว่าสองพันคน แต่ผู้ที่สามารถเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ จะต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการก่อน ในส่วนของการส่ง Abstract นั้น มีผู้สนใจส่งผลงานกว่า 1,400 เรื่อง ซึ่งมีเพียง 1,270 เรื่องที่ได้รับการคัดเลือก แบ่งเป็น Oral Presentation จำนวน 320 เรื่อง และจำนวน 950 เรื่อง สำหรับ Posters นับว่าเยอะมากมีเวลาแปะเพียงไม่นาน เพราะต้องเปลี่ยนให้สำหรับแปะโปสเตอร์ของนักวิจัยคนอื่นๆ  ในส่วนการนำเสนอผลงานของทางยุโรปจะเป็นไปในแนวของการตั้งคำถาม แล้วอธิบายมุ่งตรงไปที่ประเด็นนั้น  การจัดทำโปสเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้การดึงความสนใจโดยการตั้งคำถาม และในโปสเตอร์จะไม่มีตัวหนังสือมากนัก แต่จะเป็นการอธิบายตรงประเด็น และยังมี email แจ้งไว้ หากว่ามีคำถามก็สามารถ email ไปสอบถามหรือพูดคุยกับเจ้าของผลงานได้ นอกจากนี้ ในตอนจบของการนำเสนอผลงาน จะมี Final Message ให้ผู้ฟังได้นำไปคิดต่อ ว่าสิ่งที่ได้รับไปนั้นสามารถนำไปต่อยอดเป็นอะไรได้บ้าง

บรรยากาศของเมือง Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ค่อนข้างเงียบสงบ  ที่พักที่เลือกไปนั้นอยู่ห่างจากที่จัดประชุมประมาณ 1.6 กิโลเมตร สามารถเดินไปได้ ผ่านทะเลสาบและบรรยากาศบริเวณทางเดินที่เต็มไปด้วยต้นไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก

Download: การแชร์ประสบการณ์ โดย ผศ. ดร.อุุรุษา แทนขำ

2. ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษี

(ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน)

DSC_0181

 

 

 

 

การเข้าร่วมประชุม ICI 2015: 17th International Conference on Immunology ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2558 งานประชุมนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Holiday Inn London โดยธีมของงานก็คือ ภูมิคุ้มกันวิทยาในแง่มุมต่างๆ มีการจัดงานในรูปแบบที่เรียบง่าย แต่ไม่มีค่อยมีการแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟัง

ผศ. ดร.สันติ ได้นำเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในเรื่อง Leptospira Lipl32-Specific Antibodies: Therapeutic Property, Epitopes Characterization and Molecular Mechanisms of Neutralization ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  ซึ่ง ผศ. ดร.สันติ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับการเลือกสมัครเข้าร่วมงานประชุม ควรจะเป็นงานที่เป็นที่รู้จัก หรืองานที่มีผู้ที่เคยไปมาแล้วและได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมงานประชุมอย่างแท้จริง เนื่องจากการเลือกเข้าประชุมกับองค์กรที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยนั้น อาจทำให้สิ่งที่ได้รับมานั้นไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ลงทุนไป

Download: การแชร์ประสบการณ์ โดย ผศ. ดร.สันติ มณีวัชระรังษ

3. นางสาวพัชรินทร์ คำอินทร์

(โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน)

DSC_0209

 

 

การเข้าร่วมประชุม  Asian Oncology Nursing Society (AONS) 2015 Conference ณ ประเทศเกาหลี เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2558 จัดโดยสมาคมผู้ป่วยมะเร็งของเอเชีย รวม 9 ประเทศ โดยโปรแกรมการจัดงานมีทั้งหมด 3 วัน วันแรกเป็นการศึกษาดูงาน ในโรงพยาบาล ส่วนวันที่สองและวันที่สามเป็นการเข้าร่วมงานประชุม

ในการศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลในวันแรก คุณพัชรินทร์เลือกไปโรงพยาบาลที่เป็นของรัฐ ในกรุงโซล ซึ่งสะอาดและมีมุมความรู้ที่น่าสนใจอยู่ตามที่ต่างๆของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีห้องสำหรับให้ความรู้ในเรื่องสุขภาพให้ผู้ป่วยหรือญาติได้รับความรู้เวลาระหว่างรอ ซึ่งก็มีหลายๆสิ่งที่อาจจะนำมาปรับใช้กับโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนได้

Download: การแชร์ประสบการณ์ โดย น.ส.พัชรินทร์ คำอินทร์

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s