“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM”

สำนักงานบริการการวิจัยจัดกิจกรรม KM เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 1/2559)”

ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 11.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุม    เฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวิทยากรดังนี้

 

ผู้บรรยาย ชื่องานประชุมวิชาการ/ประเทศ
1) อ. ดร. อมรรัตน์ อรุณนวล

(ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนฯ)

An International exchange workshop on antibiotic resistance-ATI-2014/15 0621 / Australia

ictm-presentation

2) อ. ดร. อรภัค เรี่ยมทอง

(ภาควิชาชีวโมเลกุลและพันธุศาสตร์เขตร้อน)

63rd ASMS Conference on Mass Spectrometry and Allied Topics / USA

ictm-asms2015

3) ผศ. นพ. สุพัฒน์ ชำนาญชานันท์

(ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน)

44th Annual Scientific Meeting International Society for Experimental Hematology (ISEH) / Japan
4) อ. ดร. สังสิทธิ์ สังวรโยธิน

(ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์)

The AMCA 81th Annual Meeting / USA

ictm-amca-2015

ICTM Talk-2-3-2016

ภาพกิจกรรม: http://www.tm.mahidol.ac.th/eng/eng-news-event-view.php?news_id=2447

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s