การอบรม เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย”

การอบรม
เรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับบุคลากรทางการพยาบาลและผู้วิจัย”
ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Download เอกสารประกอบการบรรยาย
1. กำหนดการฝึกอบรม EC สำหรับพยาบาล
2. Prof. srisin handout หลักจริยธรรมการวิจัยในคน และหน้าที่ Oct 5 2015 (2)
3.r2r study -อ.จรณิต

ชมภาพการจัดอบรมได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/th/th-news-event-view.php?news_id=2111

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s