“เทคนิคการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง” โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์

หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง”
โดย สพ.ญ.วันทนีย์ รัตนศักดิ์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2558
เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ได้ทราบถึงหลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณและถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์

โดยเวลา 9.30 – 11.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการปฏิบัติการในสัตว์ทดลอง”
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลา 12.30 – 16.30 น. การฝึกอบรมภาคปฏิบัติการ (ฝึกเทคนิคการปฏิบัติการกับหนูไมซ์)
โดย สพ.ญ. วันทนีย์ รัตนศักดิ์ และผู้ช่วยวิทยากร
ณ หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

*หมายเหตุ: เอกสารประกอบการอบรม สามารถขอรับได้ที่ สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน โทร. 1524 กด 13

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s