“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM” (ครั้งที่ 7)

ตามที่คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มีการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมประชุม/สัมนาวิชาการ ณ ต่างประเทศ (เงินทุน ICTM) เพื่อผลักดันบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สากล โดยการเข้าร่วมประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานในเวทีวิชาการนานาชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน สำนักงานบริการการวิจัย จึงจัดบรรยายพิเศษ

เรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 7)”

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM ดังต่อไปนี้

1. นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ (ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) Download : ICTM Kittiyod AASLD

2. ดร. สิริลักษณ์ อัตระผดุง (ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์) Download : ICTM_siriluck

3. ดร. รัชรินทร์ โพธิวัฒน์ (ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์) Download : ICTM-Rutcharin

4. ดร. ญาณิน ลิมปานนท์ (ภาควิชาเวชศาสตร์สังคมฯ) Download : ICTM Yanin

Download Summary : summary ICTM7

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s