“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 6)”

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 6)”
ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30–14.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM ได้แก่
ดร. มุทิตา วนาภรณ์
ดร. พรพรรณ ภูมิรัตน์
ดร. อุษา บุญยืน

Download : ICTM_European melioidosis congress 2015
ASM_ICTM presentation 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s