“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 5)”

“การเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม วิชาการ ณ ต่างประเทศ โดยผู้ที่ได้รับทุน ICTM (ครั้งที่ 5)” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

โดยวิทยากรดังนี้

  1. ผศ.ธนรรถ ชูขจร
  2. รศ.เยาวพา มณีรัตน์
  3. นางทิพยรัตน์ อยู่นวล
  4. นายสุรพล สงวนเกียรติ
  5. ดร.องอาจ มหิทธิกร
  6. นางสาวรื่นฤทัย อุดรโสม

           ผศ.ธนรรถ ชูขจร (หน่วยจีโนมและเวชศาสตร์วิวัฒนาการ) ได้เข้าร่วมประชุมGenomic Epidemiology of Malaria ณ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 1- 6 มิถุนายน 2557     Under the support of the ICTM program, Dr. Chookajorn attended the Practical Aspects of Small Molecule Drug Discovery training course and the Genomic Epidemiology of Malaria conference. Both events were held at the Sanger Institute in Hinxton, United Kingdoms. Dr. Chookajorn discussed the role of academics in drug discovery with an example of Gleevec. He showed that several trainees in the Drug Discovery course work on tropical diseases including malaria and trypanosomiasis. He gave the overview of the course structure and the feasibility of drug development in academics. For the Genomic Epidemiology of Malaria conference, Dr. Chookajorn discussed the expected population structure of malaria parasites under malaria elimination. He also introduced the history of the Sanger Institute and its accomplishments.     Download

รศ.เยาวพา มณีรัตน์ (ภาควิชาพยาธิวิทยาเขตร้อน) ได้เข้าร่วมประชุม 83rd European Atherosclerosis Society Congress ณ Glasgow สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 22 – 25 มีนาคม 2558 โดยไปแสดงโปสเตอร์เรื่อง Upregulated alpha-defensin expression in Thai patients after coronary artery bypass grafting: A feasible inflammatory marker predicts the risk of CHD in Thai hyperlipidemia patients ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีงบประมาณ 2554-2555
งานประชุมนี้จัดเป็นประจำทุกปีและจะหมุนเวียนไปในเมืองที่สำคัญของทางยุโรป เป็นการรวมงานวิจัยตั้งแต่ Basic Science รวมถึงด้าน Clinic ที่เกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมอง

การนำเสนอผลงานแบ่งเป็น 4 ประเภท

  1. An oral presentation in a workshop session (hot topics)
  2. An oral presentation in a young investigator communication session
  3. A discussed poster in a moderated poster session
  4. A poster in the poster exhibition

สิ่งที่น่าสนใจคือ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิจัยจากหลายประเทศที่มีงานวิจัยเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง chronic inflammation of vessels and atherogenesis ทำให้กระตุ้นความคิดในการต่อยอดขึ้นไป     Download

นางทิพยรัตน์ อยู่นวล และนายสุรพล สงวนเกียรติ (ภาควิชาปรสิตหนอนพยาธิ) ได้เข้าร่วมประชุม Joint Conference 2014: the 55thAnnual Meeting of the Japanese Society of Tropical Medicine and the 29th Annual Meeting of the Japan Association for International Health ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-3 พ.ย. 2557 โดยคุณทิพยรัตน์  ไปแสดงโปสเตอร์เรื่อง Nematode infection among ruminants in monsoon climate (Ban-Lahanam, Lao PDR) and its role as food-borne zoonosis. และคุณสุรพล ได้ไปแสดงโปสเตอร์เรื่อง Occurrence of Amphistomes in Livestock in Lao PDR    Download

ดร.องอาจ มหิทธิกร และนางสาวรื่นฤทัย อุดรโสม (ภาควิชาพยาธิโปรโตซัว) ได้เข้าร่วมประชุม Joint Conference 2014: the 55th Annual Meeting of the Japanese Society of Tropical Medicine and the 29th Annual Meeting of the Japan Association for International Health ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1-3 พ.ย. 2557 โดย ดร. องอาจ ไปแสดงโปสเตอร์เรื่อง “Loop-meditated isothermal amplification for rapid visual detection of Naegleria fowleri “ และ คุณรื่นฤทัย แสดงโปสเตอร์เรื่อง “Comparision of Toxoplasmosis dignosis by in direct fluorescent antibody test and modified agglutinational test in free-range chicken in Thailand”

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมนี้ คือ การได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการวิจัย ขยายงานวิจัยให้เป็นที่รู้จักแก่สากลและมีแนวทางหรือไอเดียใหม่ๆในการทำวิจัยต่อยอดจากที่ทำอยู่     Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s