“การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189”

การอบรมหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO15189”
โดย นายสุรศักดิ์ หมื่นพล (นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข)
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวนนท์ ชั้น 17 อาคารราชนครินทร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

เพื่อให้คณะทำงานโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านโรคเขตร้อนของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมและใช้เป็นแนวทางเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว

Download : 1.ISO 15189-2012-Surasak.M-11-5-58

2. ISO 15190_BLQS_new-11-5-58

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s