การเขียนรายงานการประชุม

แปดโมงเช้าวันอังคาร 27 มกราคม 2557 เรื่อง การเขียนรางานการประชุม โดย คุณณัฐพร คชสีห์ การเขียนรายงานการประชุมที่ดีนั้น ต้องอาศัยทักษะความสามารถ และประสบการณ์ การประชุมในแต่ละครั้งจะมีทั้งการดำเนินไปตามวาระการประชุมและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ผู้จดรายงานการประชุมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยฟัง สังเกตการณ์ มีสมาธิและเก็บทุกประเด็นให้ละเอียดครบถ้วน ซึ่งผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นจดรายงานอาจจะยังมีประสบการณ์น้อยในการจด การเรียบเรียง หรือการเขียนสรุป จึงได้มีการเชิญผู้มีประสบการณ์มาเล่าเรื่องราวความรู้และสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้จดรายงาน ให้ได้ฟังและได้พูดคุยซักถามแชร์ประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก ORS ทุกคน Download : การเขียนรายงานการประชุม

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s