ทุนคณะฯน่ารู้

‪#‎ทุนส่งเสริมการวิจัยจากเงินรายได้คณะเวชศาสตร์เขตร้อน‬
จากวันวานสู่วันนี้ อะไรบ้างที่เปลี่ยนไป ??
เพื่อให้สมาชิก ORS มีความรู้ความเข้าใจในทุนคณะฯมากขึ้นและ Update ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ สำนักงานบริการการวิจัย จึงมีการเล่าเรื่องราวต่างๆของทุนคณะฯ ในกิจกรรม
“เรื่องสั้นวันอังคาร” ครั้งที่ 10
จัดขึ้นแปดโมงเช้าวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557
โดย คุณสัจจักรพัฒน์ พันธ์ุเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการทุนคณะฯ เช่น กระบวนการพิจารณา รวมถึงการจัดสรรเงินให้กับนักวิจัย เป็นต้น ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่นักวิจัยต้องรู้ และผู้ให้บริการต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพและตรงตามกำหนดเวลา นอกจากนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มสามารถสืบค้นได้จาก…
>> แหล่งข้อมูลและแบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย http://www.tm.mahidol.ac.th/resear…/client/Form_FTM_Fund.php

This slideshow requires JavaScript.

>> Download ข้อมูลการบรรยาย FTM Fund

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s