การยื่นเสนอโครงการเพื่อขอรับการพิจารณาจาก FTM EC และขั้นตอนการพิจารณา

This slideshow requires JavaScript.

สวัสดีทุกท่านค่ะ เนื่องจากแปดโมงเช้าวันอังคาร เจ้าหน้าที่สำนักงานบริการการวิจัย ติดภารกิจ จึงได้เลื่อนเป็น วันพุธ กับกิจกรรม “เรื่องสั้นวันอังคาร” ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 ในการแชร์ความรู้และประสบการณ์ทำงาน เรื่อง “การยื่นเสนอโครงการเพื่อรับการพิจารณาจาก EC และขั้นตอนการทำงาน” ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ EC ไม่อยู่ สมาชิก ORS จะสามารถให้คำตอบในเบื้องต้นแทนได้ ครั้งนี้บรรยายโดย คุณสุกัญญา ประกอบธรรม และคุณจันทิมา ลิ่มภัทรเจริญ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

– แหล่งสืบค้นข้อมูลของ สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน สามารถดูได้ที่http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/Ethics.php ซึ่งในเว็บไซต์จะมีรายละเอียดต่างๆ ทั้งขั้นตอนการดำเนินการ พร้อมคำอธิบาย

– การส่งโครงการ เพื่อพิจารณาจะต้องส่งภายในเวลาที่กำหนด คือ

> ชุดที่ 1 พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิก เช่น การให้ยา, การฉีดวัคซีน, การนำสารต่างๆ เข้าร่างกาย (intervention) เป็นต้น จะต้อง Submission ภายในวันที่ 15 ของเดือน เพื่อพิจารณาเข้าประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน

> ชุดที่ 2 พิจารณาโครงการวิจัยที่ไม่ใช่การวิจัยทางคลินิก เช่น การศึกษาจากเวชระเบียนผู้ป่วย, จากสิ่งตรวจของร่างกายมนุษย์ จะต้อง Submission ภายในวันที่ 20 ของเดือน เพื่อพิจารณาเข้าประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน

หลังจากมีการเข้าประชุม คณะกรรมการจะมีการแจ้งผลไปยังหัวหน้าโครงการภายใน 7 วัน เพื่อดำเนินการต่อไป

Download : การยื่นข้อเสนอโครงการ EC

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s