การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 3)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 3) 
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557

 โดยวิทยากร คือ Dr. Ronald Enrique Morales Vargas  จากภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์  และ รศ. พญ. ยุพาพร วัฒนกูล จากภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน

Dr. Ronald Enrique Morales Vargas (ภาควิชากีฏวิทยาการแพทย์) ได้เข้าร่วมการประชุม 17thBiennial Meeting of Society for Free Radical Research International (SFRRI 2014) ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง Society for Free Radical Research นี้มีอยู่ในหลายภูมิภาค เช่น SFRR-Africa –Europe –America –Australia และ Asia โดยนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ใน 2 หัวเรื่อง คือ Involvement of iron on dengue and Japanese encephalitis virus induced reactive oxygen species และ Enhanced reactive oxygen species in LPS-activated microglia with iron loading ผู้ที่นำเสนอโปสเตอร์ในการประชุมนี้ จะต้องพูดบรรยายในโปสเตอร์ของตนเอง เป็นเวลา 5 นาที (3 นาที สำหรับนำเสนอ และ 2 นาที สำหรับคำถาม) นอกจากนี้ สำหรับการประชุมเรื่องนี้ ในภูมิภาค Asia ในปีต่อไป จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมนี้
การพูดบรรยายเพื่อนำเสนอโปสเตอร์นั้น ถือเป็นเรื่องที่ทำให้นักวิจัยได้ฝึกฝนทักษะในการเรียบเรียงคำพูด เพื่อจะได้สื่อสารถึงหลักการและเหตุผล วิธีการ ผลและข้อสรุปจากการวิจัยนั้นๆ โดยในงานประชุมนี้ มีโปสเตอร์มากถึงประมาณ 300 โปสเตอร์ ซึ่งจะมีการแบ่งโซนที่มีการบรรยายโปสเตอร์ต่างๆ จำนวน 5 โซน โดยมีพิธีกรพร้อมทั้งเครื่องขยายเสียง มายืนรับฟังที่โปสเตอร์ เพื่อให้นักวิจัยได้ชี้บอกถึงรูปภาพ หรือผลการทดลองที่แสดงไว้ในโปสเตอร์ได้       Download

รศ. พญ. ยุพาพร วัฒนกูล (ภาควิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน) ได้เข้าร่วมประชุมของ The American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH) 2013 ที่จัดขึ้น ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของการเข้าประชุมนี้ คือ ร่วม Clinical Pre-Meeting Course โดยได้ศึกษาถึงรูปแบบเนื้อหา รวมทั้งวิธีนำเสนอ การจัดการ Course ในรูปแบบนี้ เพื่อที่ในอนาคตอาจจะได้มีการเปิด Course เช่นนี้ได้ ในคณะฯของเรา ตัวอย่างของเนื้อหา ที่รวบรวมอยู่ใน Clinical Pre-Meeting Course ครั้งนี้ เช่น Severe malaria/ Chagas disease/African trypanosomiasis/ Fasciola and other food-borne flukes/ Schistosomiasis/ Buruli ulcer and leprosy Dengue infection/ Q fever/ Amebiasis เป็นต้น โดยเป็นที่น่าสังเกตว่า เมื่อดูประวัติของผู้ที่มาสอนแล้ว (ตัวอย่างเช่นในเรื่อง severe malaria) น่าจะเป็นผู้ที่ยังมีประสบการณ์น้อยมาก ซึ่งบุคลากรจากคณะฯของเรา น่าจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดมากกว่า ในส่วนของรูปแบบของการสอนนั้น โดยส่วนมากจะเป็น lecture หรือเป็น case presentation และมีการสอบถามพื้นความรู้ของผู้เข้าประชุมในรูปแบบของแบบสอบอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการต่างๆ ทั้งในส่วนของ clinical session เช่น Meet the Experts หรือในเรื่องของโรคต่างๆ เช่น malaria leptospirosis rickettsial infections เป็นต้น อย่างไรก็ดี หัวข้อเรื่อง malaria เป็นหัวข้อที่มีการนำเสนอมากที่สุด โดยการประชุม ASTMH นี้ เป็นการประชุมที่เริ่มตั้งแต่ 7.00 – 21.00 น. และมีผู้ที่นำเสนออยู่เป็นจำนวนมาก จึงเป็นการยากที่จะสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยาย หรือชมโปสเตอร์ต่างๆ ได้หมดในทุกสาขา โดยในการเข้าประชุมครั้งนี้ ยังทำให้ได้พบกับเพื่อนร่วมสาขาวิชา รวมทั้งศิษย์เก่าจากคณะฯ (ที่ได้มาศึกษา DTM&H) จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณะฯในอนาคต    Download

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s