การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 1)

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการ ณ ต่างประเทศจากเงินทุน ICTM (ครั้งที่ 1) วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557

โดยวิทยากร ได้แก่

1. รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี)

2. ดร.ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล  (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี)

3. นายสุรเชษฐ์ เบญจธรรมรักษ์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยแอนติบอดี)

บันทึกโดย : ดร. บุษรี ฐิตาภิวัฒนกุล

การประชุมวิชาการ Antibody Engineering and Therapeutics ครั้งนี้ จัดขึ้นโดย IBC Life Sciences เป็นครั้งที่ 24  ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม  พ.ศ.2556 ที่  Hyatt Regency, Huntington beach, California, USA โดย จัดแบ่งการประชุมเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วน Workshop ประกอบด้วย Preconference workshop และ training course 2) ส่วน Main conference  และ3) ส่วน Poster presentation  มีหัวข้อที่นำเสนอทั้งสิ้น 78 หัวข้อ  และ Keynote speakers จำนวน 4 ท่าน นอกจากนี้ยังมี Pre training ในหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้สนใจ เป็นเวลา 1.5 วัน สำหรับรูปแบบการนำเสนอ เป็น Poster Session 16 หัวข้อใหญ่ โดยการสมัครเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ผู้รับทุน ทั้ง 3 คน  ศึกษาพิจารณาแล้วว่า เป็นการประชุมที่จะมีนักวิจัยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกมาร่วมประชุม นับเป็นโอกาสที่ดีจะได้กระทบไหล่คนดัง  ทั้ง 3 คน นำเสนอผลงานในรูปแบบของโปสเตอร์ ที่จัดอยู่ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง Antibodies in cancer and non – cancer indications  รวม 3 เรื่อง ดังนี้

– Therapeutic Human Monoclonal Antibodies Against Dengue Virus ( By  Pongrama Ramasoota )

– Cloning and Expression of a scFv Antibody Generated from Neutralizing Human Monoclonal Antibody Against Dengue Virus ( By Surachet Benjathummarak )

– Recombinant IgG and Genetic Basis of Cross-neutralizing Human monoclonal antibody Against 4 Serotypes of Dengue Virus ( By Pannamthip Pitaksajjakul )

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมครั้งนี้ 

1. การได้เรียนรู้ประสบการณ์จากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก เช่น Jamie K Scott, Dennis R Burton, Andrew Bradbury

2. ได้พบปะสังสรรค์ กับนักวิจัยที่ทำงานวิจัยในสาขา Antibody ได้พบเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยกันจากประเทศเกาหลี   ทำให้ได้เครือข่าย ในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน

3. ได้ทราบความก้าวหน้าเทคโนโลยี และแนวโน้มความสนใจด้าน Antibody  จากบริษัทชั้นนำของโลก ที่ทันสมัยที่สุด และพบว่าตรงงานวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่เป็นการเรียนรู้ควบคู่ไปทั้งกระบวนการ Antibody therapeutics และ Antibody engineering

4. เป็นการเปิดโลกทัศน์จากนักวิจัยในห้องแลป ไปสู่เวทีสัมนาวิชาการระดับโลก และพบว่าได้ประโยชน์ทั้งส่วนตนเอง และประโยชน์ให้แก่คณะฯ

5. ได้เรียนรู้การวางแผนเดินทางแบบประหยัดสุด และได้ประโยชน์สูงสุด ทั้งวิชาการ และการทัศนศึกษาระหว่างการเดินทาง

Download 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s