รู้จักเรา

“ORS บริการด้วยใจ ทำให้ได้ทุกอย่าง”

ประโยคข้างต้นนี้ คือคำขวัญของสำนักงานบริการการวิจัย หรือ Office of Research Services (ORS)

แล้วสำนักงานบริการการวิจัยมีที่มาอย่างไร และให้บริการอะไรบ้าง ขอเชิญทุกท่านทำความรู้จักกับเราได้เลยค่ะ

สำนักงานบริการการวิจัย
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในชื่อ “งานบริการวิชาการและวิจัย สังกัด สำนักงานคณบดี” เพื่อ
> เป็นเลขาฯ ให้กับคณะกรรมการวิจัยและวิชาการ เช่น การให้ทุนคณะฯ
> เป็นเลขาฯ ให้กับคณะกรรมการเกี่ยวกับการวิจัยในคน
> จัดทำวารสาร Mosquito-Borne Disease Bulletin
ในปี พ.ศ. 2536
> จัดตั้งหน่วยผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิชาการ
> จัดตั้งหน่วยฐานข้อมูลงานวิจัย
> และงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านโรคเขตร้อน (JITMM)

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553 ปรับโครงสร้างหน่วยงานเปลี่ยนเป็น “สำนักงานบริการการวิจัย”
และมีหน่วยงานเพิ่มเข้ามาดังนี้
หน่วยเครื่องมือกลาง (Central Equipment Unit)
หน่วยปฏิบัติการสัตว์ทดลอง (Laboratory Animal Science Unit)
หน่วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-safety Unit)

รู้จักเรามากขึ้นได้ที่นี่ >> ORS presentation

นอกจากนี้แล้ว ORS ยังมีหน่วยทุนวิจัยต่างประเทศ หรือ International Research Administration Unit (RAU)
ที่มาช่วยให้งานบริการด้านการวิจัยครบวงจรยิ่งขึ้น
ติดตามรายละเอียดการให้บริการได้ที่ >> Presentation RAU

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.tm.mahidol.ac.th/research/client/main.php

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s